OPC Magazine

Δ/νση: Καλλέργη 26 τ.κ 18547 Φάληρο
Τηλ.: 2104826075
Email: info@opcmagazine.gr
 
Τήρηση προσωπικών δεδομένων - Ανανεωμένοι όροι Βάσει Κανονισμού GDPR με ισχύ από 25/5/2018
 
Με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους Προστασίας των Προσωπικών σας δεδομένων.

O.P.S PUBLICATIONS  
ΕΔΡΑ: Καλλέργη 26-28, 18547 , Νέο Φάληρο Πειραιάς
Τηλ. 210-4826075

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

(Άρθρο 11 και 1 του Ν. 2472/1997 σε συνδυασμό με απόφαση 408/1998 της Αρχής για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την γνωστοποίηση με αριθμό πρωτοκόλλου της ΑΠΔΠΧ ΓΝ/ΕΙΣ/813/17-06-2013)

Με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνουμε τους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες μας καθώς και τους καταναλωτές γενικότερα, ότι τηρούμε αρχείο μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επεξεργαζόμαστε τέτοια δεδομένα.


1. Σκοποί Επεξεργασίας

Οι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η διατήρηση αρχείου πελατών, προμηθευτών και συνεργατών, για την αποστολή ηλεκτρονικού η έντυπου ενημερωτικού φυλλαδίου  όπου εκτός της ενημέρωσης αφορά :  προσφορές για ενέργειες marketing, δελτία τύπου νέων συνεργασιών ή νέων προϊόντων,  προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (Marketing), στατιστική επιστημονική έρευνα και έρευνα αγοράς, δημόσιες σχέσεις και άλλες βοηθητικές λειτουργίες.

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πελατών μας,  συνεργατών μας, προμηθευτών μας και συμμετεχόντων σε έρευνες αγοράς, δημοσκοπήσεις και διαγωνισμούς. Τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι δεδομένα που αφορούν στοιχεία αναγνώρισης (στοιχεία ταυτότητας: Ονοματεπώνυμο, email, διεύθυνση και τηλέφωνο). Αυτά τα δεδομένα ανακοινώνονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους στις δηλώσεις συμμετοχής των σεμιναρίων, στην εγγραφή στο newsletter ή αντλούνται από καταλόγους εκθέσεων, επαγγελμάτων, εταιριών,  κλπ (τα οποία αφορούν μόνο εταιρικά emails πχ onoma@epixeirisimoy.gr). Τα πιο πάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δημοσιοποιούν τα ίδια τα υποκείμενα αυτών, είτε προκειμένου να καθίστανται εφικτή η εξυπηρέτηση και/ή ενημέρωσή τους από την εταιρία μας, είτε προκειμένου να συμμετάσχουν σε προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς που διοργανώνονται από την εταιρία μας.

2. Αποδέκτες
Ενεργούμε μόνοι μας την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εμείς συγκεντρώνουμε (το ενημερωτικό μας newsletter  αποστέλλεται από εμάς (εσωτερική διεργασία) και ουδέποτε διαθέτουμε, ή κοινοποιούμε, ή ανακοινώνουμε σε τρίτους, ή εμπορευόμαστε προσωπικά δεδομένα.
 Δεν διαθέτουμε και κατ΄επέκταση δεν επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα δεδομένα. 
 Με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ασχολούνται μόνον επιλεγμένα στελέχη μας, τα οποία έχουν ενημερωθεί δεόντως για τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και την κρατούσα δεοντολογία και μόνον αυτά έχουν πρόσβαση σε βάσεις προσωπικών δεδομένων. 

3. Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης κλπ
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου του τηρούμενου φακέλου του με όλα τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα στοιχεία που περιοδικά προστίθενται ή αφαιρούνται από το φάκελό του και τη λογική κάθε τυχόν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, αν και όποτε υφίσταται τέτοια (δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 ν. 2472/97, όπως ισχύει καθώς και του GDPR). Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται με υποβολή έγγραφης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, απευθυνόμενη προς την εταιρία μας και τον προαναφερθέντα εκπρόσωπό μας, στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς και πλήρως τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και θα διευκρινίζεται με ποιο τρόπο ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι η εταιρία μας έχει συλλέξει και επεξεργάζεται προσωπικά του δεδομένα. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε νόμιμες αντιρρήσεις ή αλλαγές/τροποποιήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης του αρ. 13 ν. 2472/97, όπως ισχύει και του GDPR).

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρία μας, καθώς και για την περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρία μας και συγκεκριμένα στο 210 4826075 ή στο opcmagazine@opcmagazine.gr κα Λευκοθέα Κουτελιέρη. Επίσης μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου εντύπου η ηλεκτρονικού, και την διαγραφή των δεδομένων σας αυτοματοποιημένα στέλνοντας email στο officeweek@opcmagazine.gr με τίτλο Unsubscribe.
 
 
4. Cookies
Όπως στους περισσότερους ιστοτόπους στο διαδίκτυο έτσι και στο opcmagazine.gr ενδέχεται να χρησιμοποιούνται cookies έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που ο χρήστης περιηγείται στο site. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να προσφέρει η opcmagazine.gr σημαντικές υπηρεσίες. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών των χρηστών μέσω του διαδικτύου. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον προσωπικό του browser να εμποδίζει από το να δέχεται νέα cookies ή να ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό δίσκο. Αν ο χρήστης επιλέξει να εμποδίζει τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό του δίσκο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί ορισμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας. Με την πλοήγηση δε σ' αυτήν αποδέχεται την χρήση των cookies.

5. Google Analytics

- To opcmagazine.gr χρησιμοποιεί τις ακόλουθες λειτουργίες του Google Analytics βάσει των διαφημίσεων προβολής: Επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων.

- Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.
 
6. Συγκατάθεση
Σε όλες της φόρμες επικοινωνίας ζητείται ρητά η συγκατάθεση  του χρήστη στους όρους αυτούς.