Η Stora Enso αποκάλυψε ότι η στρατηγική της άρχισε να αποδίδει μπροστά στις δυσκολίες της αγοράς χαρτιού.
Συνολικά, οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 4,8% σε 2,5 δισ. Ευρώ (2,95 δισ. Δολάρια), αλλά η αύξηση χωρίς τις πωλήσεις χαρτιού ήταν 11%. Εν τω μεταξύ, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 43,5% στα € 244 εκατ.
Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι πωλήσεις χαρτιού μειώθηκαν κατά 8%, ενώ το EBIT για το τμήμα μειώθηκε κατά 45% στα € 29 εκατ.