Τα ελληνικά προϊόντα γραφείου και ο μεταπωλητής τεχνολογίας Plaisio ανέφερε σχετικά σταθερές ετήσιες πωλήσεις και κέρδη για το πρώτο εξάμηνο του 2017.
Οι πωλήσεις της εταιρείας για τους έξι μήνες έως τις 30 Ιουνίου 2017 ήταν € 127,8 εκατ. ($ 150 εκατ.), 3,4% χαμηλότερες από την αντίστοιχη περίοδο το 2016. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην πτώση της κατηγορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακού εξοπλισμού, οι πωλήσεις στην κατηγορία των προϊόντων γραφείου μειώθηκαν ελαφρώς κατά 1,4% στα € 44,6 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 35% των συνολικών εσόδων του ομίλου.