Ενημερωτική έκδοση του ΟΣΔΕΛ παρουσιάζει στοιχεία και δεδομένα της Ευρωπαϊκής αγοράς βιβλίου καθώς και τις συνήθειες αναπαραγωγής έργων για ιδιωτική χρήση στην Ελλάδα.

Η έκδοση αυτή αποσκοπεί στην έγκυρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα σημαντικά προαναφερόμενα θέματα του χώρου του βιβλίου. Αναγνωρίζοντας τη σημασία των θεμάτων αυτών ο ΟΣΔΕΛ προγραμματίζει, αφενός, τη διεξαγωγή έρευνας της αγοράς του βιβλίου στην Ελλάδα ώστε να προκύψουν αναλυτικά και ακριβή στοιχεία για τη σημερινή κατάσταση στη χώρα μας και αφετέρου, συνεχίζει την προσπάθεια περιορισμού της πειρατείας και αδειοδότησης της νόμιμης αναπαραγωγής και πρόσβασης σε αποσπάσματα έργων του λόγου.

Μπορείτε να βρείτε την έκδοση με τίτλο «Η αγορά του βιβλίου στην Ευρώπη: Δεδομένα και μεγέθη του κλάδου. Έρευνα για τις συνήθειες αναπαραγωγής στην Ελλάδα», http://assets.nb.org/osdel/osdel/files/assets/basic-html/page-1.html