Σε deal ύψους 14 εκατ. ευρώ με τον γερμανικό στρατό προχώρησε η 'Δρομέας'

Η εταιρεία ΔΡΟΜΕΑΣ ανακοίνωσε την κατακύρωση υπέρ της νέου διεθνούς διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια 40.000 ηλεκτρικών γραφείων ρυθμιζόμενων καθ’ ύψος από τη Διεύθυνση Προμηθειών του Γερμανικού Στρατού συνολικής αξίας 14.000.000 ευρώ.

Πρόκειται για ειδικά έπιπλα που ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές της Ε.Ε. τα οποία παράγονται εξολοκλήρου από την εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών.

Η αξιολόγηση έγινε με βάση την ποιοτική και λειτουργική αρτιότητα, την αντοχή, την αισθητική των ειδών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη διεθνείς πιστοποιήσεις των πρώτων υλών, των διαδικασιών παραγωγής και των τελικών προϊόντων.

Η εταιρεία επίπλων προμηθεύει επίσης με εξοπλισμό γραφείων το ερευνητικό κέντρο CERN στην Ελβετία, ενώ προμηθεύει με έπιπλα γραφείου όλες τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες για τις περιόδους 2009 έως 2013 και 2015 έως 2020.