Ο ευρωπαίος χονδρέμπορος ADVEO έχει επιλύσει μια νομική διαμάχη που τώρα του επιτρέπει να πουλήσει τρείς πρώην εγκαταστάσεις διανομής Unipapel. Η ADVEO πώλησε την μονάδα παραγωγής της Unipapel στην Ελβετική εταιρεία επενδύσεων Springwater Capital το 2014. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η ADVEO διατήρησε την κυριότητα ιδιοκτησίας και εγκαταστάσεων, χρηματοδοτώντας τους νέους ιδιοκτήτες της Unipapel. Εντούτοις, η Unipapel υπέβαλε αίτηση αφερεγγυότητας το 2016 - η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απαίτηση αποζημίωσης από την ADVEO ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ (20 εκατομμύρια δολάρια) - και οι συνεχιζόμενες νομικές διαδικασίες έκτοτε σήμαιναν ότι η ADVEO δεν μπορούσεσε να αγγίξει τα περιουσιακά της στοιχεία. Τώρα, η ADVEO ανακοίνωσε συμφωνία με τους διαχειριστές αφερεγγυότητας της Unipapel, οι οποίοι ακυρώνουν τις συμβάσεις μίσθωσης για τις τρεις αποθήκες που βρίσκονται στο Tres Cantos, στο Logroño και στην Aduna. Καταργεί επίσης τη διαδικασία εκδίκασης και μη καταβολής μισθωμάτων που η ADVEO είχε κινήσει κατά της Unipapel. Η συμφωνία σημαίνει επίσης ότι η ADVEO είναι ελεύθερη να πουλήσει αυτά τα ακίνητα και αυτό είναι ακριβώς αυτό που προτίθεται να κάνει ως μέρος του στρατηγικού της σχεδίου για την εκποίηση ακίνητης περιουσίας. Ελπίζει να πουλήσει τις τρεις αποθήκες μέχρι και 40 εκατομμύρια ευρώ, αν και οι σχολιαστές του ισπανικού Τύπου εξέφρασαν αμφιβολίες για το κατά πόσο η ADVEO θα τα καταφέρει.