Η Toys R Us Αυστραλίας πέρασε πλέον σε καθεστώς εθελοντικής διοίκησης, λίγους μήνες μετά την κατάρρευση των αμερικανικών και βρετανικών καταστημάτων. Οι σύμβουλοι της εταιρείας αποφάσισαν να διορίσουν τους εθελοντές διαχειριστές McGrathNicol μετά την απόσυρση του τελευταίου πλειοδότη για την πώληση της αυστραλιανής επιχείρησης. Όλα τα καταστήματα Toys R Us και Babies R Us θα παραμείνουν ανοιχτά και θα συνεχίσουν να εμπορεύονται, ενώ οι διαχειριστές θα διερευνήσουν επιλογές για την πώληση της αυτόνομης επιχείρησης της Αυστραλίας ή μια ανακεφαλαιοποίηση μέσω της διαδικασίας εθελοντικής διοίκησης. Η εταιρεία λειτουργεί 44 καταστήματα λιανικής πώλησης σε όλη την Αυστραλία και απασχολεί περίπου 700 μόνιμο προσωπικό. Καμία θέση των υπαλλήλων δεν επηρεάζεται από τη νέα εθελοντική διοίκηση.