Το πράσινο φως στην  επικύρωση της συμφωνίας για την εξυγίανση της εταιρείας Λιβάνης ΑΒΕ έδωσε η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21/5/2018 κατά την οποία παρευρέθησαν 6 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,62% των μετόχων, αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως την έγκριση υποβολής αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία) κατ' άρθρον 106' (άρθρο 99 όπως ισχύει).