Στις ΗΠΑ η Amazon έχει τα βλέμμα της στην αγορά των προϊόντων γραφείου με την εταιρεία να συγκεντρώνει ένα αυξανόμενο μερίδιο της επιχειρηματικής αγοράς μέσω των θυγατρικών της Amazon Business και Marketplace και, πιο πρόσφατα, μέσω μιας πιστωτικής κάρτας μικρών επιχειρήσεων.Σύμφωνα με το One Click Retail, η Amazon είχε πωλήσεις 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε όλο το τμήμα προμηθειών γραφείου, οι οποίες αυξάνονται πάνω από 30 τοις εκατό από έτος σε έτος. Οι εκτιμώμενες πωλήσεις εκτυπωτών υπολογίστηκαν πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια το περασμένο έτος. Αυτές οι πωλήσεις αύξησαν επίσης την πώληση του μελανιού, του γραφίτη και του χαρτιού (74%, 51% και 56%, αντίστοιχα).Η οργάνωση γραφείου, μια ευρεία κατηγορία που περιλαμβάνει φακέλους αρχείων, συνδετικά υλικά, ετικέτες και κασέτες ετικετών, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει πωλήσεις 330 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, μια σταθερή αύξηση 24%.Τα φύλλα χαρτιού (αύξηση κατά 90% σε ετήσια βάση) και η κόλλα και τα συγκολλητικά (76% ετήσια ανάπτυξη) υπερέβησαν τους ρυθμούς ανάπτυξης μελανιού και γραφίτη.