Το τμήμα Nordic της εταιρίας παροχής εφοδίων γραφείου Despec έχει αγοραστεί από τον διανομέα πληροφορικής Systeam με έδρα τη Γερμανία. Η Systeam, η οποία δραστηριοποιείται επίσης στην Αυστρία και την Ελβετία, θα επεκτείνει τώρα τις υφιστάμενες περιοχές πώλησης της στη Δανία, τη Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία. Ο σημερινός Διευθυντής της Depsec, Michael Voll θα παραμείνει στη θέση του παρά την εξαγορά. Μιλώντας για τη συμφωνία, ο Voll δήλωσε: "Όσον αφορά τις υπάρχουσες σχέσεις, δεν θα υπάρξουν αλλαγές για τους επιχειρηματικούς εταίρους της Despec και Systeam.