Στην ιδιοκτησία των τραπεζών και της Pillarstoneπερνάει η NotosCom, στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών για την εξυγίανση του ομίλου. Το σχέδιο διάσωσης προβλέπει τη συμμετοχή επίσης του σημερινού βασικού μετόχου Μιχάλη Παπαέλληνα, ο οποίος, σύμφωνα και με την ανακοίνωση της Pillarstone, θα επενδύσει στη νέα δομή και θα συμβάλει στην εκπόνηση του μακροχρόνιου επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας.
Η συμμετοχή του σημερινού μετόχου θα περιοριστεί, κατά πληροφορίες, σε ένα μικρό ποσοστό, ανάλογα και με το ύψος των κεφαλαίων που θα συνεισφέρει, σε αντίθεση με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και την Pillarstone, που, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τελευταίας, «θα επενδύσουν νέα κεφάλαια συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ».
Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, προβλέπεται επίσης η παραμονή του κ. Παπαέλληνα στη διοίκηση του NotosComγια διάστημα έως και 12 μήνες κατά ανώτατο, προκειμένου να υλοποιηθεί η ομαλή μετάβαση του ομίλου στο νέο καθεστώς. Στόχος της όλης συμφωνίας είναι η εξυγίανση του ομίλου και στη συνέχεια η μεταβίβασή του σε νέο αγοραστή.