Η 3Μ έκανε την ανακοίνωση στην 24η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (COP24) και οι στόχοι για τα προϊόντα θα περιλαμβάνουν επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ενέργεια, εξοικονόμηση νερού και προμήθειες.
Η δέσμευση περιλαμβάνει επίσης προϊόντα με βασικό σκοπό να συμβάλλουν στην επίλυση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών προκλήσεων όπως τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων και ασθενών στον τομέα της υγείας και του βιομηχανικού περιβάλλοντος. Η 3Μ θα μετρήσει την πρόοδο και τον αντίκτυπο και θα υποβάλει ετήσια έκθεση.
Σχολιάζοντας τη νέα δέσμευση, ο υπεύθυνος για την αειφορία της 3Μ, Gayle Schueller, δήλωσε: "Έχουμε σημειώσει τόσο σημαντική πρόοδο στους στόχους αειφορίας που θέσαμε το 2015 μέχρι το 2025 και ανεβάζουμε ακόμα περισσότερο τον πήχη."