Η ΑΑΝΚΑΛ ΑΕ ανανέωσε και αναβάθμισε την ιστοσελίδα της. Η νέα ιστοσελίδα είναι γεγονός από τις 20 Μαίου 2019.
Η νέα ιστοσελίδα είναι ξεχωρίζει σε επίπεδο σχεδιασμού, με βελτιωμένη υποδομή  και εμπλουτισμένη με νέα προϊόντα .
Το φιλικό περιβάλλον της διευκολύνει την περιήγηση στο περιεκτικό πληροφοριακό υλικό των προϊόντων και υπηρεσιών της ΑΑΝΚΑΛ και των εταιριών που αντιπροσωπεύει.
Ο ιστότοπος είναι χρηστικός και αποτελεσματικός σαν εργαλείο εξυπηρέτησης και πληροφόρησης, αντανακλώντας την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και την ψηφιακή διευκόλυνση των πελατών.  
Οι πελάτες μπορούν τώρα  να κάνουν εγγραφή για να δούν τις τιμές τους και να τοποθετήσουν παραγγελία στο σύστημα για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση τους.
 
Δείτε το σύγχρονο πρόσωπο της ΑΑΝΚΑΛ στη νέα ιστοσελίδα της  www.aankal.gr