Ο μεταπωλητής ανακοίνωσε την προσθήκη της εταιρείας Officesupply.com στο Wisconsin στο δίκτυό της. Αυτή η τελευταία συμφωνία είναι μόνο μία από τις πολλές σημαντικές εξαγορές των αντιπροσώπων που έχει πραγματοποιήσει η Depot τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς ο μεταπωλητής επικεντρώνεται στην οικοδόμηση του τμήματος επιχειρηματικών λύσεων και της παρουσίας B2B στο μεσαία αγορά. Άλλες αξιοσημείωτες προσθήκες στην «ομοσπονδία» περιλαμβάνουν τα προϊόντα του Garvey's Office και η Complete Office.