Ο πωλητής χαρτιού Hamelin έχει δαπανήσει αρκετά εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση μηχανημάτων από τον πτωχεύσαντα ισπανικό κατασκευαστή Unipapel.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου αυτή τη βδομάδα, η Hamelin δαπάνησε 3.4 εκατομμύρια ευρώ (3.8 εκατομμύρια δολάρια) για εξοπλισμό - ο οποίος βρίσκεται στην πρώην μονάδα Unipapel στο Logroño, Ισπανία - που είχε τεθεί σε δημοπρασία. Ένα εμπορικό δικαστήριο της Μαδρίτης ενέκρινε τώρα την απόσυρση των αποκτώμενων περιουσιακών στοιχείων.